Špecializácia

Zaoberáme sa polygrafickou výrobou – od grafického návrhu cez predtlačovú prípravu a tlač, až po knihárske spracovanie. Poskytujeme poradenstvo v oblasti polygrafie.

K Vašim predstavám Vám vypracujeme možnosti riešenia.

Ofsetová tlač

Ffsetová tlač do formátu A2 na rôzne druhy papiera do plošnej hmotnosti 350 g/m2.

Digitálna tlač

Digitálna tlač papierových banerov, šírka 60 cm.

 

Knihárske spracovanie

Väzba V1, V2, lepenie blokov, variošpirála, zabezpečujeme výseky, ražbu.

Povrchová úprava

Podľa požiadaviek poskytujeme strojové lakovanie, laminovanie, UV lakovanie.

DTP

Grafické práce a sadzba.

Reklamný materiál

Bloky, letáky, samolepky, obaly na spisy, stolové a nástenné kalendáre, samoprepisovacie tlačivá, prospekty, skladačky, brožúry, časopisy, pohľadnice a iné.